عربي hd@green.bh Whats App.(973) 39522195 Sales .(973) 36223227

Exhibitions

Bahrain Green Data Center joined Bahrain International eGovernment Forum 2012 Expo

http://green.bh/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3219.jpg
For more pictures click here

http://green.bh/wp-content/uploads/2012/04/2012.jpg

http://green.bh/wp-content/uploads/2012/04/expo.jpg

 ———————————————————————————————————————————————-

Bahrain Green Data Center joined Bahrain International eGovernment Forum 2011 Expo

2011.jpg (640×478)

http://green.bh/wp-content/uploads/2012/04/2011.jpg

http://green.bh/wp-content/uploads/2012/04/expo.jpg

 ———————————————————————————————————————————————-

Bahrain Green Data Center joined Bahrain International eGovernment Forum 2010 Expo

photo

http://green.bh/wp-content/uploads/2012/04/expo.jpg

 ———————————————————————————————————————————————-

Portfolio